Zenona Choderny-Loew

TŁUMACZENIA PISEMNE

ZWYKŁE I UWIERZYTELNIONE
POLSKO <> NIEMIECKIE

W charakterze oficjalnie powołanego i zaprzysięgłego przez sąd w Niemczech tłumacza przysięgłego języka polskiego dla sądów i notariuszy (tłumacz sądowy) wykonuję tłumaczenia ustne oraz pisemne poświadczone (przysięgłe, uwierzytelnione), w tym dokumenty potrzebne do Urzędu Stanu Cywilnego, akty notarialne, świadectwa

Prawo

(wyroki i orzeczenia prawne, pisma procesowe, akty notarialne, metrykalne, świadectwa szkolne itp.)

Biznes

(umowy założycielskie spółek, statut itp.)

Technika

(dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi itp.)

Medycyna

(wypisy ze szpitala, wyniki badań, zaświadczenia i opinie lekarskie itp.)

Nauki społeczne

(wszystkie rodzaje tekstów)

Życzą sobie Państwo tłumaczeń wielojęzycznych?

Dzięki sieci wykwalifikowanych koleżanek i kolegów mogę zapewnić wykonanie kom-pleksowych tłumaczeń również w innych językach.

Potrzebują Państwo tłumaczenie (przysięgłe) pisemne (ekspresowe)?

Żaden problem! Wystarczy, że prześlą mi Państwo dokument drogą elektroniczną podając wybrany termin wykonania tłumaczenia, a ja sporządzę niezobowiązu-jącą ofertę.

Kontakt

Document