Zenona Choderny-Loew

Kwalifikacje

“Granice mojego języka wyznaczają granice mego świata“ – Ludwig Wittgenstein

Języki to moje życie. Rosyjski był moim pierwszym językiem obcym. Chętnie mówię w tym języku, zawsze gdy mam ku temu okazję. Angielskiego i francuskiego nauczyłam się praktycznie sama, korzystając z dostępnych podręczników do nauki tych języków, poprawiając ich znajomość na kursach językowych i podczas podróży. To jednak język niemiecki wzbudził moje największe zainteresowanie i stał się pasją zawodową. Przyczyniła się do tego w niemałym stopniu konfrontacja z niemiecką przeszłością Malborka, miasta, gdzie chodziłam do szkoły. W 1992 r. ukończyłam studia filologii germańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskując tytuł magistra. Kultura i polityka krajów niemieckiego obszaru językowego stanowiły główny przedmiot badań. Zarówno podczas studiów jaki i po i zakończeniu przebywałam na stypendiach naukowych w Niemczech i Austrii. Pracę zawodową rozpoczęłam jako asystentka w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Również w Gdańsku wielokulturowa (w tym również niemiecka) przeszłość miasta zaczęła odgrywać coraz większą rolę w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym. W tym kontekście głównie pod koniec lat 90. i na początku XXI w. nastąpił przełom dla zbliżenia polsko-niemieckiego: to właśnie w tym czasie odbywało się mnóstwo spotkań polsko-niemieckich na płaszczyźnie politycznej, kulturalnej, społecznej i oczywiście prywatnej. W tych niebywale ciekawych czasach przechodziłam chrzest bojowy i zdobywałam szlify jako tłumaczka konferencyjna, tłumacząc symultanicznie i konsekutywnie podczas różnorodnych międzynarodowych konferencji (m.in. niemiecko/polskie konsultacje rządowe w Gdańsku, konferencja państw nadbałtyckich); także jako pracownik działu public relations Konsulatu Generalnego RFN w Gdańsku współorganizowałam i tłumaczyłam podczas różnych spotkań i rozmów (m.in. wizyta w Gdańsku ówczesnego kanclerza RFN Gerharda Schrödera oraz Heide Simonis, byłej premier landu Szlezwik-Holsztyn).
Od 2001 r. mieszkam w Niemczech. Po zdaniu egzaminu państwowego na tłumacza słowa pisanego (2003) oraz mówionego (2004) zostałam zaprzysiężona przez Sąd Krajowy w Darmstadt. Od tego czasu świadczę usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych - w tym uwierzytelnione - dla różnych instytucji i sądów, a także osób prywatnych. Moje kompetencje zawodowe rozwijałam i stale rozszerzam uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez Federalny Związek Tłumaczy (BDÜ), którego członkiem jestem od 2004 r. (m.in. kurs z zakresu prawa niemieckiego). Ponadto ukończyłam specjalistyczne kursy dla tłumaczy konferencyjnych organizowane przez wydział translatoryki Uniwersytetu im. Johannesa Gutenberga w Moguncji.

Od 2012 r. wykorzystuję swoje doświadczenia z zakresu tłumaczeń językowych również w nauczaniu języka niemieckiego na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt osób studiujących lub zamierzających studiować w Niemczech przygotowując tych ostatnich do egzaminu językowego uprawniającego do podjęcia studiów na tutejszych szkołach wyższych (DSH, TestDaF etc.) Oprócz kompetencji językowych nie mniej ważne są kompetencje interkulturowe. W celu pogłębienia tychże odbyłam kurs na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie i uzyskałam kwalifikacje trenera kompetencji interkulturowych w szkolnictwie wyższym.
Wręczenie nagrody im. Ricardy Huch autorce Hannie Krall w Darmstadt (3 października 2008 r.)

Wręczenie nagrody im. Ricardy Huch autorce Hannie Krall w Darmstadt (3 października 2008 r.)

Członkostwo w następujących stowarzyszeniach zawodowych, gwarantujących jakość oferowanych usług:

Vereidigte Gerichtsdolmetscher und Übersetzer/Hessen e.V.
Der BDÜ: Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V.
Übersetzer - Dolmetscher