Zenona Choderny-Loew

Cennik

Podstawą wyceny są stawki przewidziane w niemieckiej ustawie o wynagrodzeniach i odszkodowaniach w wymiarze sprawiedliwości(JVEG). Ustawa reguluje m.in. honorarium za tłumaczenia pisemne (podstawą jest wiersz obejmujący 55 znaków wraz ze spacją) oraz tłumaczenia ustne (stawka godzinowa).W przypadku tłumaczeń pisemnych na cenę wpływa długość tekstu oraz jego stropień trudności. W przypadku krótkich tekstów pobiera się minimalną opłatę ryczałtową. Za uwierzytelnienie (pieczątka tłumacza przysięgłego) pobiera się dodatkową opłatę.Podstawę wyceny tłumaczeń ustnych stanowi stawka godzinowa względnie stawka dzienna. Do ceny wlicza się również czas przygotowania oraz czas dojazdu.Chętnie sporządzę dla Państwa wstępną wycenę kosztów tłumaczenia na podstawie udostępnionej mi wcześniej dokumentacji. Dopiero po otrzymaniu Państwa akceptacji, przystąpię do wykonania tłumaczenia.

Mają Państwo pytania lub życzą sobie więcej informacji?

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się ze mną telefonicznie lub drogą elektroniczną!

KONTAKT